Obchodní podmínky

obchodní společnosti Fashion Brands s.r.o.
sídlo firmy: Černokostelecká 616/143, Malešice, 108 00 Praha 10

IČO: 05209901

DIČ: CZ05209901

zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 259758
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.pignus.cz .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti, se sídlem Černokostelecká 616/143, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 0520990, DIČ: CZ0520990, zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 259758,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.pignus.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Cena zboží neobsahuje náklady spojených s balením a dodáním zboží. Cenu za balením a dodáním zboží si kupující volí sám dle výběru dodání zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží na webovém rozhraní kupující postupuje těmito kroky :

3.4.1. objednávané zboží „přidat do košíku“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu

3.4.2. do zprávy napíše zvolenou úhradu kupní ceny zboží + poštovné a balné, (převodem na účet nebo osobní odběr – platba na vybrané prodejně)

3.4.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.4. jméno, příjmení a doručovací adresu, kam zboží bude zasláno (dále společně jen jako „objednávka“)

3.4.5. emailovou adresu na kterou kupující obdrží potvrzení objednávky

3.5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat zprávu“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku doručovací službě;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

Pro České zákazníky Bankovní účet: 115-2843750247 /0100 – Komerční banka,

Pro zahraniční zákazníky: Bankový účet v eurech: 115-2936460257 /0100 – Komerční banka, vedený u společnosti Fashion Brands s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby(číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu nebo účtenku. Prodávající Fashion Brands s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu nebo účtenku vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle v zásilce spolu se zbožím.

4.9. Cena zásilky a Možnosti dopravy

1.BALÍK DO RUKY(Česká pošta):

Při platbě bankovním převodem:

Poštovné + balné – ZDARMA

Při platbě v hotovosti kurýrovi při doručení:

  • Poštovné + balné + dobírka 220,- Kč

 

2.OSOBNÍ ODBĚR – platba proběhne na provozovně při převzetí zboží. Možnost platby hotově nebo platební kartou.

Při osobním odběre můžete platit také bankovním převodem a do poznámky specifikovat provozovnu, kde si zboží chcete vyzvednout.

Při vyzvednutí zboží na kamenném obchodě platí vždy cena uvedená při objednání přes webové rozhraní.

Při nákupu zboží značky COCCINELLE si zboží můžete osobně vyzvednout do 5-ti dnů od objednání na provozovnách COCCINELLE:

COCCINELLE, U Obecního domu 2, Praha 1

COCCINELLE, CENTRUM CHODOV, Roztylská 2321/19, Praha 4

COCCINELLE, ARKÁDY PANKRÁC, Na Pankráci 86, Praha 4

Při nákupu zboží značky CERRUTI 1881 si zboží můžete osobně vyzvednout do 5-ti dnů od objednání na provozovně CERRUTI 1881, U Obecního domu 2, Praha 1.

Stačí napsat do poznámek, osobní odběr. Zboží bude připravené k odběru následující den – pouze v pracovních dnech od 8:00 do 16:30.

 

V případě dotazů jsme vám k dispozici každý pracovní den od 08:00 do 16:30 hod. na tel.: +420 774 095 414 nebo na e-mailu: info@pignus.cz

Možnosti platby

Bankovní převod

Do zprávy nám napište, že máte zájem zaplatit bankovním převodem a my vám odešleme na e-mail informace k platbě převodem. Objednané zboží vám bude odesláno v den, kdy se nám platba připíše na účet.

Dobírka / Platba při doručení

Částku zaplatíte hotově při převzetí balíku od zásilkové služby nebo při osobním vyzvednutí.
Vaše objednávka bude odeslána na adresu, kterou jste uvedli jako adresu dodací.
Dodání zásilky Českou poštou na území České Republiky je 48H od podání balíku.
Dodání zásilky do zahraničí dle podmínek vybrané přepravní služby od podání balíku.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího:

Fashion Brands s.r.o., Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10

nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pignus.cz

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Formulář zde

 

Důležitých 14 dnů

Jak se počítá 14 dnů, během nichž můžete odstoupit od smlouvy u nákupů přes internet?

Rozhodující není den objednávky zboží, ale až den jejího doručení. Lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny (kalendářní) dny, nikoliv jen ty pracovní. Nicméně připadne-li poslední den této čtrnáctidenní lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem až nejblíže následující pracovní den.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Obchodník je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy cerruti@cerruti1881.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Nesouhlas o zasílání informací a obchodních sdělení napíše kupující do zprávy při objednání zboží. V případě, že  kupující nezašle nesouhlas, kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení prodávajícího.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Registrační číslo 00069289 / 002 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a telefonní číslo kupující a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a telefonní číslo kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží).

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Adresa pro výměnu, vrácení nebo reklamaci zboží:

 Fashion Brands s.r.o., Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10

adresa elektronické pošty prodávajícího info@pignus.cz

 

 

Jak postupovat při reklamaci (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

Máte 2 možnosti:

1.Osobně na provozovnách

Při reklamací zboží značky COCCINELLE, zboží můžete reklamovat osobně na provozovnách COCCINELLE:

COCCINELLE, U Obecního domu 2, Praha 1

COCCINELLE, CENTRUM CHODOV, Roztylská 2321/19, Praha 4

COCCINELLE, ARKÁDY PANKRÁC, Na Pankráci 86, Praha 4

Při reklamaci zboží značky CERRUTI 1881, zboží můžete reklamovat osobně  na provozovně CERRUTI 1881:

CERRUTI 1881, U Obecního domu 2, Praha 1.

2. Reklamované zboží zaslat poštou:

Vyplňte reklamační formulář, který byl dodán společně se zbožím nebo vytiskněte si Reklamační formulář, přiložte kopii účtenky nebo faktury a spolu se zbožím jej odešlete na adresu:

Fashion Brands s.r.o., Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10

Reklamované zboží pošlete řádně zabalené, aby nedošlo k poškození při přepravě. Balíček neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

Záruční lhůta je 24 měsíců. Účtenka nebo faktura je zároveň záruční list. Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Nebo na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Maximální doba vyřízení reklamace je 30 dní.

Stáhněte si Reklamační formulář.

 

Jak postupovat při výměně zboží:

Pokud zboží budete chtít vyměnit např. nevhodný dárek. Rádi vám zakoupené zboží vyměníme za zboží jiné ve stejné nebo vyšší hodně. Zboží musí být nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Jak postupovat při výměně

  1. Přesvědčte se telefonicky nebo emailem, že požadované zboží máme skladem. Tel.: +420 774 095 414, E-mail: info@pignus.cz
  2. V případě výměny, nesmí zboží jevit známky opotřebení. Musí být v originálním obale, se všemi etiketami od výrobce.
  3. Vyplňte formulář pro výměnu, který najdete v objednávce, nebo si jej stáhněte zde a přidejte do balíku spolu se zbožím.
  4. Přiložte kopii účtenky nebo faktury.
  5. Balík pošlete na adresu:

Fashion Brands s.r.o., Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10

nebo zboží můžete osobně vyměnit v kamenných obchodech:

  1. Přesvědčte se telefonicky nebo emailem, že požadované zboží máme na dané provozovně.  Tel.: 420 774 095 414, E-mail: info@pignus.cz
  2. V případě výměny, nesmí zboží jevit známky opotřebení. Musí být v originálním obale, se všemi etiketami od výrobce.
  3. Nezapomeňte si vzít účtenku nebo fakturu.

Při výměně zboží značky COCCINELLE, zboží můžete vyměnit osobně na provozovnách COCCINELLE:

COCCINELLE, U Obecního domu 2, Praha 1

COCCINELLE, CENTRUM CHODOV, Roztylská 2321/19, Praha 4

COCCINELLE, ARKÁDY PANKRÁC, Na Pankráci 86, Praha 4

Při výměně zboží značky CERRUTI 1881, zboží můžete vyměnit osobně  na provozovně CERRUTI 1881:

CERRUTI 1881, U Obecního domu 2, Praha 1.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte se na nás obrátit každý pracovní den od 08:00 do 16:30 na tel.:+420 774 095 414  nebo na e-mail: info@pignus.cz

 

Upozorňujeme, že v žádném případě zásilky nesmí být odeslané na dobírku nebo jako balík na poštu. V tomto případě budou vráceny zpět odesílateli.

 

Náklady na odeslání:

Náklady s vracením zboží zpět prodejci při odstoupení od smlouvy nese vždy spotřebitel

Formuláře ke stažení: máme jeden formulář společný k výměně zboží, vrácení zboží a reklamaci zboží

Stáhněte si formulář ZDE.

Kontrola zboží při dodání

Prosíme o důkladnou kontrolu obalu při dodání. V případě vážného poškození prosím ihned sepište s řidičem zápis o škodě, poškození spolu s obalem a štítkem přepravy vyfoťte a kontaktujte nás. Při vybalení výrobku postupujte opatrně, pozor na prořezání zboží. Při doručení zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození kartonů, apod). Převzetí poškozené nebo neúplné zásilky má právo odmítnout. Nepřevzatou neúplnou a poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky ohlásit prodávajícímu (nejlépe do 24 hodin v pracovní dny). V případě převzetí poškozené zásilky sepsat s dopravcem zápis o škodě (rozsah poškození). Současně škodu při přepravě ohlásit prodávajícímu. Skrytou vadu zásilky je kupující povinen oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od data převzetí zásilky. Pokud tato zásada nebude dodržena, má přepravce právo reklamaci zamítnout. I o této situaci kupující neprodleně informuje prodejce (nejlépe do 24 hodin v pracovní dny). Přepravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí kupující s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Slevové kupony

Na nákup přes e-shop nelze uplatnit slevový kupón vztahující se na akce Dny Marianne (dále jen DM) a Shopping Fever (dále jen SF). Slevy vztahující se k DM a SF platí pouze na nákup v kamenných obchodech. Na tyto dny nelze rezervovat zboží. V případě, že si zboží objednané přes e-shop vyzvednete v kamenném obchodě ve Dnech Marianne nebo Shopping Fever nemůžete nárokovat slevu dané akce. V takovém případě bude platit cena, která byla uvedena u zboží při objednání.

Dárkové poukazy

Na našem e-shopu máte také možnost zakoupení Dárkového poukazu (dále jen DP) v hodnotě: 1.000 – 10.000 Kč. Platnost DP je 1 rok. DP můžete uplatnit i na slevněné zboží. Slevy nelze kombinovat. DP můžete uplatnit ve výšce hodnoty DP nebo vyšší hodnotě.

DP  můžete uplatnit i na kterékoliv provozovně COCCINELLE a CERRUTI 1881:

COCCINELLE, U Obecního domu 2, Praha 1

COCCINELLE, CENTRUM CHODOV, Roztylská 2321/19, Praha 4

COCCINELLE, ARKÁDY PANKRÁC, Na Pankráci 86, Praha 4

CERRUTI 1881, U Obecního domu 2, Praha 1.

DP který si zakoupíte na provozovnách COCCINELLE a CERRUTI 1881 na výše uvedených adresách můžete taky uplatnit na našem eshopu PIGNUS.

DP uplatníte tak, že číslo poukázky, které máte uvedené na DP vložíte do kolónky KÓD KUPÓNU v KOŠÍKU. Hodnota DP se automaticky odečte z celkové hodnoty Vašeho nákupu.

 

Slevy platí až do vyprodání zásob.

 

Nákupem zboží souhlasíte s obchodními podmínkami.